INFORMACIÓ IMPORTANT A LLEGIR ABANS D’ACCEDIR A LES PLATAFORMES

INFORMACIÓ IMPORTANT A LLEGIR ABANS D’ACCEDIR A les PLATAFORMES

  1. Totes dues plataformes requereixen d’un primer accés per a identificar-se i acreditar-se com a accionista, i, després de rebre constància de l’habilitació com a usuari per part de la Societat, d’un segon i posteriors accessos per a exercir els drets que possibilita la plataforma.
  2. La primera plataforma estarà disponible, tant per a sol·licitar acreditar-se com per a exercir drets, des del dia de celebració de publicació de l’anunci de convocatòria fins a les 12.00 h del 11/06/2024.
  3. La segona plataforma estarà disponible:
    • Per a sol·licitar acreditar-se, des del dia de publicació de l’anunci de convocatòria fins a les 12.00 h del 11/06/2024
    • Per a accedir telemàticament a la Junta general, des de les 11.45 h i fins a les 12.00 h del 12/06/2024, en cas de celebrar-se en primera convocatòria (o entre les mateixes hores del 13/06/2024, en cas que se celebrés en segona convocatòria). Es desactivarà l’accés a les 12.00 h i després d’aquesta hora no es permetrà l’accés telemàtic.

L’informem de la plataforma que deu Vostè utilitzar en funció dels drets que vulgui exercir:

Plataforma 1:
Exercici de drets previs
Plataforma 2:
Assistència virtual a la JJGG
Participar en el fòrum d’accionistes, amb independència d’assistència posterior o no a la JJGG Per a fa peticions de representació voluntària o per a oferir la representació de les seves accions a altres accionistes No
Per a plantejar iniciatives a altres accionistes amb la finalitat d’aconseguir un percentatge suficient per a exercir drets de minoria No
Per a realitzar propostes que pretenguin presentar-se com un complement de l’ordre del dia i sol·licitar adhesions a tals propostes, o adherir-se a propostes d’altres accionistes No
No assistir presencialment ni telemàticament a la JJGG Cedir la representació de les accions en una altra persona, donant-li o no instruccions de vot, o en el President del Consell d’Administració No
Votar a distància els punts de l’ordre del dia, abans de la celebració de la JJGG (*) No
Sol·licitar aclariments sobre els assumptes de l’ordre del dia, informacions accessibles al públic i informes de l’auditor No
Assistir telemàticament a la JJGG Sol·licitar aclariments sobre els assumptes de l’ordre del dia, informacions accessibles al públic i informes de l’auditor No
Votar telemàticament i visualitzar les intervencions i documentació presentada en la JJGG (**) No

(*) En aquest cas se’l considerarà com a assistent en el quòrum.

IMPORTANT
(**) Els accionistes que vulguin assistir i votar telemàticament a la Junta General i, addicionalment, vulguin exercir altres drets previs a la seva celebració, s’han d’acreditar addicionalment a la seva acreditació a la Plataforma 2, també a la Plataforma 1.