Responsabilitat Social i Sostenibilitat

Política de Responsabilitat Social

Per a Cevasa, l’impacte social de les seves actuacions, de la seva activitat i la manera de desenvolupar-la és un element essencial i un senyal d’identitat. Per això incorpora com a objectiu en la seva activitat la creació de valor a llarg termini i el benefici per a tots els que participen o tenen interès en la nostra activitat: accionistes, empleats, clients, proveïdors i altres grups d’interès. Promovent polítiques de millora continuada de la qualitat, de progrés en les comunitats locals on desenvolupem les nostres activitats, de millora del medi ambient i evitant impactes negatius en l’entorn.

L’activitat de la companyia està centrada en la inversió i gestió en immobles destinats a lloguer, especialment lloguer d’habitatges, de les quals més del 66% són habitatges protegits o habitatges de preu assequible. Fent compatible aquesta activitat d’elevat impacte social (el lloguer mitjà dels nostres habitatges és d’aproximadament 320 euros mensuals -incloent la plaça de garatge-), amb la viabilitat econòmica i rendibilitats necessàries per a retribuir al capital i mantenir els màxims estàndards de qualitat per als nostres clients.

La importància i compromís de Cevasa en aquesta matèria queda reflectit en la creació d’un grup de treball dependent del Consell d’Administració, per al seguiment i avaluació de la Política de Responsabilitat Social Corporativa del Grup Cevasa i de la seva aplicació en totes les empreses del Grup, integrant aquests principis i criteris en la presa de decisions i procediments que apliquem.

Codi Ètic i de Conducta del Grup Cevasa

De les persones que integren el Grup CEVASA depèn que s’apliquin amb tot el seu potencial les nostres polítiques de responsabilitat social corporativa. Per això, formem als nostres empleats en els valors i normes ètiques que han de regir la seva conducta. El nostre Codi Ètic i de Conducta és un pas més en la direcció que seguim i volem seguir.

Canal de Denúncies

És un canal intern de comunicació que el Grup CEVASA posa a la disposició de totes les persones relacionades amb les empreses del Grup (empleats, clients, proveïdors, etc.), per a la presentació confidencial exclusivament de denúncies, no sols d’actuacions manifestament contràries al nostre Codi Ètic i a la legalitat vigent, sinó també aquelles actuacions que, sense ser especialment greus, suposen incompliments del Codi Ètic o de procediments interns d’obligat compliment.

Encara que les denúncies es tractaran de manera confidencial, no s’admeten denúncies anònimes.

El funcionament del Canal de Denúncies es descriu i reflecteix en el Reglament del Canal de Denúncies del Grup CEVASA, que és convenient conèixer abans de presentar una denúncia.

Addicionalment, posem a la disposició dels possibles denunciants un Manual d’Usuari del Canal de Denúncies

El canal habilitat en aquesta web és preferentment el mitjà a través del qual es presentaran les denúncies.

En accedir al Canal de Denúncies, l’usuari accepta i dóna el seu consentiment exprés a la incorporació de les dades de caràcter personal que faciliti i siguin necessaris per a procedir a la presentació de denúncies per mitjà del Canal de Denúncies del Grup CEVASA així com al tractament d’aquestes dades segons el que es preveu en Reglament del Canal de Denúncies i segons els drets i obligacions continguts en la Política de Privacitat del Grup CEVASA, tot això de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i pels reglaments que la desenvolupen.

Addicionalment, i a l’efecte del degut compliment de la legislació sobre protecció de dades s’informa que el tractament de les dades introduïdes en Canal de Denúncies s’efectuarà a través de ‘MARCA FRANCA, S.L.’, proveïdor extern contractat a l’efecte de la posada a disposició i manteniment tècnic del Canal de Denúncies.

 He llegit i accepto el avís legal

També seran admissibles denúncies cursades mitjançant correu postal o per mitjà de correu electrònic, les quals hauran de dirigir-se, en funció del mitjà triat, a les següents adreces:

Correu postal:
CEVASA
President del Comitè d’Auditoria
Av. Meridiana, 350 6a planta
08027-Barcelona

Correu electrònic:
canaldedenuncias@cevasa.com

Sostenibilitat

El nostre esforç per la sostenibilitat i la conservació del medi ambient es focalitza principalment en la raonabilitat de les actuacions, conjugant la màxima eficiència amb uns costos compatibles amb el concepte d’habitatge assequible.

Cartera d’edificis en lloguer:
Treballem permanentment per a reduir els consums energètics i d’aigua dels nostres edificis.
Per exemple, en els últims anys hem canviat la major part de les lluminàries dels edificis d’habitatges per leds. Un altre exemple és la millora de l’envolupant i tancaments dels nostres edificis situats en la Avda.Meridiana de Barcelona que ha suposat una reducció del consum de calefacció superior al 30%

Noves promocions:
Tenim sempre present el seu impacte mediambiental i el futur reciclatge dels seus materials, i les dissenyem tenint en compte els consums i emissions que l’ús de l’edifici generarà.
Cevasa ha estat pionera a aplicar aquests conceptes en edificis d’habitatges, obtenint per primera vegada per a un edifici residencial, el Gran Premi a la Promoció Immobiliària Més Sostenible, atorgat al Barcelona Meeting Point.

Centre de Treball Sostenible:
En les nostres oficines tenim implantats sistemes de recollida selectiva d’envasos perquè a través del reciclatge puguin tenir una nova vida. A més tot el paper i altres consumibles que es rebutgen, es reciclen sempre que això és possible.

Donacions, Ajudes i Patrocinis

CEVASA contribueix amb el 0,7% dels beneficis nets del seu grup consolidat a obres de caràcter social, fent costat a les persones més desfavorides o amb problemes de salut. També patrocina activitats culturals i esportives.


FUNDACIÓ SER.GI
Servei gironí de pedagogía socialwww.fundaciosergi.org


FUNDACIÓ RONALD McDONALD
Suport a familiars de nens malalts


FUNDACIÓ EL LLINDAR
Joves en risc


FUNDACIÓ D’ONCOLOGIA INFANTIL ENRIQUETA VILLAVECHIA
Suport en cures pal·liatives pediàtriques


CLUB NATACIÓ SANT ANDREU
Col·laboració en “Arena Swimming Cup”


OBRA SOCIAL SANT JOAN DE DÉU
Suport a familiars de nens malalts


FUNDACIÓ AD’IS
Programa “Fem Família” dirigit a famílies amb un alt risc de vulnerabilitat social.


ONG MANS MERCEDARIES
Donació ONG MANS Mercedàries per a ajuda a Moçambic per la devastació causada pel cicló IDAE.


FUNDACIÓ D’ONCOLOGIA INFANTIL ENRIQUETA VILLAVECHIA
Col·laborador de Plata” en el patrocini del concert “A prayer of peace“, per celebrar els 30 anys de la fundació.

FUNDACIÓ SALUT I SOCIETAT SENSE FRONTERES

El projecte al qual anirà destinat a la ajuda de nens desnodrits a Txad (Àfrica).


OBRA SOCIAL SANT JOAN DE DÉU

Col·laboració en el projecte destinat a la ajuda social als familiars de nens malalts.


FUNDACIÓ D’ONCOLOGIA INFANTIL ENRIQUETA VILLAVECHIA

Col·laboració en el projecte “Compta amb mi”, que consisteix en un equip de suport per a cures pal·liatives pediàtriques.


CLUB NATACIÓ SANT ANDREU

Col·laboració en el Arena Swimming Cup, un campionat de natació amb prop de 500 nedadors de tota Catalunya.


FUNDACIÓN RONALD McDONALD

Donació destinada al projecte ‘Llar fora de la llar‘ basada a acollir a aquells nens que, al costat dels seus familiars, es traslladen lluny de la seva residència habitual per a ser hospitalitzats o rebre tractaments de llarga durada, en la majoria dels casos a conseqüència d’un càncer.

 


ONG MANS MERCEDARIES

Construcció d’un centre que servirà de guarderia, d’escola d’alfabetització per a dones, centre de Promoció de la Dona i per a catequesi del barri de Bemfica de Luanda (Angola).

www.mansmercedaries.org

 


FUNDACIÓ SER.GI

Habitem tots! Accions per al manteniment de l’habitatge pretén oferir opcions que facilitin l’accés a l’habitatge a persones amb el risc d’exclusió residencial i mantenir l’habitatge d’aquelles famílies que es troben en risc de perdre-la a causa d’un desnonament.
Aquest programa s’està implementant a Lloret de Mar, Girona i Figueres, l’Alt Empordà i Pineda de Mar.

www.fundaciosergi.org

FUNDACIÓN RONALD McDONALD

Donación destinada al proyecto ‘Hogar fuera del hogar‘ basado en acoger a aquellos niños que, junto a sus familiares, se trasladan lejos de su residencia habitual para ser hospitalizados o recibir tratamientos de larga duración, en la mayoría de los casos como consecuencia de un cáncer.


ONG MANS MERCEDARIES

ONG con campos de trabajo en Kenia. Construcción de un centro que servirá de guardería, de escuela de alfabetización para mujeres, centro de Promoción de la Mujer y para catequesis del barrio de Bemfica de Luanda (Angola).

www.mansmercedaries.org


FUNDACIÓ SER.GI

Habitat, Acciones para al mantenimiento de la vivienda pretende ofrecer opciones que faciliten el acceso a la vivienda a personas con riesgo de exclusión residencial y mantener la vivienda de aquellas familias que se encuentran en riesgo de perderla debido a un deshaucio.
Este programa se está implementando en Lloret de Mar, Girona i Figueres, l’Alt Empordà y Pineda de Mar.

www.fundaciosergi.org


CLUB NATACIÓ SANT ANDREU

Colaboración Copa de España de natación de invierno

FUNDACIÓN RONALD McDONALD

Donación destinada al proyecto ‘Hogar fuera del hogar‘ basado en acoger a aquellos niños que, junto a sus familiares, se trasladan lejos de su residencia habitual para ser hospitalizados o recibir tratamientos de larga duración, en la mayoría de los casos como consecuencia de un cáncer.


TORNEIG JAN VERGÈS

Patrocinador del Torneo Jan Vergès, destinado a recaudar fondos para la Marató de TV3


CLUB NATACIÓ SANT ANDREU

Patrocinadores de la cursa popular Sant Andreu del Palomar. Diciembre 2016


ONG MANS MERCEDARIES

ONG con campos de trabajo en Kenia. Colaboración en el proyecto de impermeabilización del techo de una de las escuelas, para que se pueda utilizar como patio o espacio de actividades.

www.mansmercedaries.org


FUNDACIÓ SER.GI

Habitat, Acciones para al mantenimiento de la vivienda pretende ofrecer opciones que faciliten el acceso a la vivienda a personas con riesgo de exclusión residencial y mantener la vivienda de aquellas familias que se encuentran en riesgo de perderla debido a un deshaucio.
Este programa se está implementando en Lloret de Mar, Girona i Figueres, l’Alt Empordà y Pineda de Mar.

www.fundaciosergi.org

FUNDACIÓ SER.GI

Habitat, Acciones para al mantenimiento de la vivienda pretende ofrecer opciones que faciliten el acceso a la vivienda a personas con riesgo de exclusión residencial y mantener la vivienda de aquellas familias que se encuentran en riesgo de perderla debido a un deshaucio.
Este programa se está implementando en Lloret de Mar, Girona i Figueres, l’Alt Empordà y Pineda de Mar.

www.fundaciosergi.org


FUNDACIÓN RONALD McDONALD

Donación destinada al proyecto ‘Hogar fuera del hogar‘ basado en acoger a aquellos niños que, junto a sus familiares, se trasladan lejos de su residencia habitual para ser hospitalizados o recibir tratamientos de larga duración, en la mayoría de los casos como consecuencia de un cáncer.


FUNDACIÓN IRES

Esta donación se ha realizado mediante la adquisición de 100 rosas de Sant Jordi que se destinará al proyecto ‘Casal en familia’.

www.fundacioires.org

FUNDACIÓ SER.GI

Habitat, Acciones para al mantenimiento de la vivienda pretende ofrecer opciones que faciliten el acceso a la vivienda a personas con riesgo de exclusión residencial y mantener la vivienda de aquellas familias que se encuentran en riesgo de perderla debido a un deshaucio.
Este programa se está implementando en Lloret de Mar, Girona i Figueres, l’Alt Empordà y Pineda de Mar.

www.fundaciosergi.org


FUNDACIÓN RONALD McDONALD

Donación destinada al proyecto ‘Hogar fuera del hogar‘ basado en acoger a aquellos niños que, junto a sus familiares, se trasladan lejos de su residencia habitual para ser hospitalizados o recibir tratamientos de larga duración, en la mayoría de los casos como consecuencia de un cáncer.


FUNDACIÓN IRES

Esta donación se ha realizado mediante la adquisición de 100 rosas de Sant Jordi que se destinará al proyecto ‘Casal en familia’.

www.fundacioires.org

PROYECTO IRES

Adquisición de 100 rosas de Sant Jordi que se destinarán al proyecto ‘Casal en familia’.

www.fundacioires.org


FUNDACIÓ SER.GI

Habitat, Acciones para al mantenimiento de la vivienda pretende ofrecer opciones que faciliten el acceso a la vivienda a personas con riesgo de exclusión residencial y mantener la vivienda de aquellas familias que se encuentran en riesgo de perderla debido a un deshaucio.
Este programa se está implementando en Lloret de Mar, Girona i Figueres, l’Alt Empordà y Pineda de Mar.

www.fundaciosergi.org


FUNDACIÓN VICENTE FERRER

Proyecto de riego por goteo en zonas agrícolas para reducir el consumo de agua y mejorar el rendimiento de las cosechas, mediante energía a través de placas solares.

www.fundacionvicenteferrer.org


OBRA SOCIAL GERMANS SANT JOAN DE DEU

Comprar 4 DVD,s para niños en estado de consciencia en la UCI.
Ayuda económica de pisos alquilados a las familias de los niños enfermos.

www.cuidam.org


FUNDACION EL SOMNI DELS NENS

Ayuda para pagar el alquiler de un piso en el que vive una familia sin recursos con un niño que padece una enfermedad degenerativa.

www.elsomnidelsnens.org


FUNDACION ENRIQUETA VILLAVECHIA

Proyecto de ayuda a los niños enfermos de cáncer.

www.fevillavecchia.es


SONRISAS DE BOMBAY

Proyecto “Balwadis” de escolarización de niños en la India.

www.sonrisasdebombay.org

FUNDACIÓN IRES

Esta donación se ha realizado mediante la adquisición de 100 rosas de Sant Jordi que se destinará al proyecto ‘Casal en familia’.

www.fundacioires.org

Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia

Donación para la compra de 107 libros que la fundación ha editado para sufragar las necesidades que la fundación tiene, siempre orientadas a la lucha contra el cáncer infantil.

www.fevillavecchia.es


FUNDACION EL SOMNI DELS NENS

www.elsomnidelsnens.com


Asociación Nuevos Horizontes

Donación para la construcción de un albergue en Guatemala.

www.ahnh.org


SONRISAS DE BOMBAY

Financiación de 1 Balwadi, que escolariza a 24 niños de, entre 2 y 6 años, de los “slums” del norte de Bombay.

www.sonrisasdebombay.org


Associació Catalana d’Amics del Poble Sahraui de L’Anoia

Finalización de un pabellón materno infantil, de unos 100 m2, en el Sahara.

www.acapsanoia.org


FUNDACIÓN VICENTE FERRER

250 tratamientos del plan nutricional, destinados a niños de entre 0 y 4 años, madres gestantes y lactantes, y personas de edad avanzada.

www.fundacionvicenteferrer.org


Actmon

Donación con motivo del terremoto sufrido en Haití.

www.actmon.org

OBRA SOCIAL GERMANS SANT JOAN DE DEU

1. Progama CUIDA’M. Se trata de un programa asistencial de solidaridad para niños enfermos de países desfavorecidos.
2. Programa UFAM. Se trata de una Unidad Funcional de Abusos a Menores, que ofrece tratamiento médico y psicológico para abordar los abusos a los menores.

www.cuidam.org

Fundación Sonrisas de Bombay

www.sonrisasdebombay.org

FUNDACION EL SOMNI DELS NENS

www.elsomnidelsnens.com

Associació Catalana per a la Prevenció i Tractament de la Tuberculosi al Tercer Món – ACTMÓN
www.actmon.org

Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia
www.fevillavecchia.es

26è Gran Premi Ciutat de Barcelona de natación
26è Gran Premi Ciutat de Barcelona de natación

Cevasa colabora con la Fundació Conservatori del Liceu
Fundació Liceu

Proyecto Montinho

Aldeas Infantiles S.O.S.
www.aldeasinfantiles.es

Esport Solidari Internacional
Cevasa ha apoyado económicamente a esta ONG a desarrollar el proyecto educacional en Cabo Verde que esta organización está llevando a cabo, mediante el cual se pretende que a través del deporte, jóvenes de entornos marginales puedan obtener formación y enseñanza básica.

Reforma de un local ubicado en el Raval, en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, que la ONG Iniciativas de Solidaridad y Promoción ha destinado a formación ocupacional y socio-educativa de personas con problemas de inserción laboral y social.

Patrocinio de la XXV Cursa Popular de Sant Andreu, en colaboración con el Club Natació Sant Andreu,que se celebró en Diciembre, en el entorno de nuestro principal complejo inmobiliario.