1. En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives d’Immobiliària COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A. (d’ara endavant CEVASA), empresa titular del domini www.cevasa.com

Denominació Social: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S. A.
Domicili social: Av. Meridiana, 350, 6a pl., 08027 Barcelona
Dades Registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 38973, Foli 44, Fulla B-339504, inscripció 231a.
CIF: A28218543

2. USUARIS: L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix a qui el realitza la condició d’USUARI, acceptant-se per aquest, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL: www.cevasa.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a CEVASA o tercers. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts del portal. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple fòrums de discussió, canals de comunicació) que CEVASA ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de CEVASA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

CEVASA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, CEVASA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums o altres eines de participació.