En compliment del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i altra legislació aplicable, CEVASA li comunica que:

  1. Les dades personals facilitades per Vostè a través del Lloc web de titularitat de CEVASA, (www.cevasa.com) s’incorporaran als fitxers de titularitat de CEVASA, degudament protegits i amb la finalitat de gestionar la informació als usuaris del Lloc web www.cevasa.com, així com la gestió dels serveis oferts a través d’aquest lloc.Igualment, CEVASA tractarà les dades per a gestionar les consultes que rebi a través del Lloc web per part dels usuaris del mateix (de manera no exhaustiva, clients, potencials clients, accionistes i en termes generals qualsevol persona que utilitzi el canal web per a sol·licitar informació de qualsevol índole a CEVASA) i realitzar enviaments publicitaris i d’informació comercial previ consentiment exprés, per diferents mitjans, a aquests, sobre l’empresa, les seves activitats, productes, serveis, ofertes, promocions especials, així com documentació de diversa naturalesa i per diferents mitjans d’informació comercial de l’empresa, podent realitzar valoracions automàtiques, obtenció de perfils i labors de segmentació de tals usuaris, sobre la base de la informació de què disposi relativa als mateixos i que hagi estat obtinguda a través del Lloc web o per qualsevol altra via adequada, a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques i/o necessitats. El tractament de les dades amb aquestes finalitats es mantindrà, mentre mantingui qualsevol relació (negocial, contractual o de qualsevol altre tipus) amb CEVASA i encara després del cessament d’aquestes relacions.
  2. Així mateix, l’informem i mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat Vostè consent expressament que les seves dades personals siguin comunicats, en el seu cas, a les empreses del Grup CEVASA, entenent-se com a tals les que es recullin de manera actualitzada en el llistat de societats del grup, que pertanyin als sectors immobiliari, de desenvolupament i gestió d’infraestructures, financer, de gestió de pàrquings i/o centres comercials o de gestió patrimonial, a l’efecte de facilitar un control i una gestió global dels usuaris del Lloc web i les consultes formulades per aquests, així com per a l’enviament d’informació als mateixos dels seus productes i serveis exclusivament relacionats amb el sector d’activitat de cadascuna d’elles, a través de diferents mitjans.
  3. Vostè garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, Vostè garanteix que ha informat dita tercera dels aspectes continguts en aquesta Política i obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a CEVASA per als fins assenyalats.
  4. Quan les dades personals siguin recaptats a través del formulari, serà necessari que Vostè aportació, almenys, aquells marcats amb un asterisc, ja que, si no se subministressin aquestes dades considerades necessàries, CEVASA no podrà acceptar i gestionar el servei web o consulta formulat.
  5. En resposta a la preocupació de CEVASA per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, s’han adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció de les dades personals i s’han instal·lat els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través de www.cevasa.com.
  6. CEVASA recull informació sobre els visitants del lloc web. A tal fi, aquesta Web utilitza cookies o altres sistemes invisibles habituals, a través dels quals s’obté informació sobre freqüència de visites, així com continguts més seleccionats, ubicació geogràfica, i altres dades amb la finalitat d’optimitzar i millorar la navegació pel lloc web.
    CEVASA entén que la navegació pel lloc web manifesta l’acceptació a la recollida i tractament de tal informació. En tot cas, els navegadors d’ús comú contenen una sèrie de funcionalitats de seguretat que permeten a l’usuari impedir la utilització de cookies i altres sistemes de recollida de dades de navegació en qualsevol moment”.
  7. Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió i portabilitat sobre les seves dades, dirigint-se per escrit identificat amb la referència “Protecció de Dades” a la següent adreça: CEVASA, Av. Meridiana, 350, 6a pl 08027 – Barcelona. Així mateix, de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, podrà manifestar el seu desig de NO rebre comunicacions comercials electròniques per part de CEVASA en qualsevol moment mitjançant escrit dirigit a CEVASA a la direcció abans expressada o bé mitjançant correu electrònic a cevasa@cevasa.com.