Història

Cevasa (Compañía Española de Viviendas en Alquiler S.A.) va ser fundada el 1968 i és la capçalera d’un grup empresarial que té com a objectiu principal el desenvolupament d’inversions patrimonials en habitatges socials de lloguer.

La Companyia cotitza a les Borses de valors des de l’any 1970 i actualment és l’única companyia del Mercat Continu espanyol dedicada principalment al lloguer d’habitatges, amb una base d’accionistes nacionals estable i amb una projecció dels seus objectius i dels seus negocis al llarg termini.

El Grupo Cevasa té en propietat més de 2.200 habitatges de lloguer i és pioner en la col·laboració publicoprivada per a la promoció d’habitatge assequible de lloguer, participant als dos principals programes d’aquest tipus a Catalunya: els desenvolupats per SBD Lloguer Social, S.A. a Sabadell i per Habitatge Metropòlis Barcelona, ​​S.A. a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (a través de la societat NiCrent residencial).

El model de negoci està basat en les rendes dels seus edificis de lloguer i en una òptima gestió de la cartera immobiliària, presentant ràtios d’eficiència i ocupació només comparables amb els líders europeus de vivenda de lloguer. El grup compta amb actius valorats en 530.243 milions dʻeuros i un EPRA NRV de 457.946 milions dʻeuros.

La Companyia també realitza activitats de promoció d’edificacions residencials per a la venda i actualment compta amb una reserva de sòl amb un aprofitament superior als 100.000 m2 de sostre.

Història de la Companyia

1968

FUNDACIÓ
Compañía Española de Viviendas en Alquiler S.A. va ser fundada amb la intenció de promoure habitatges en règim de lloguer i satisfer així la gran demanda existent a Madrid i Barcelona , deguda principalment als fluxos migratoris.

Pionera en la promoció privada d’Habitatges protegits per al seu arrendament , des de la seva creació ha promogut prop de 2.800  habitatges per a lloguer, la majoria de protecció oficial, a més de superfícies comercials i industrials.

1970

SORTIDA A BORSA
En 1970 i amb la finalitat d’augmentar la seva base accionarial i potenciar les seves activitats, va incorporar les seves accions a cotització oficial en les Borses de Valors i des de llavors ha mantingut el seu caràcter d’immobiliària cotitzada.

1975

LLANÇAMENT
En els seus primers anys (1970 1975) va ser capaç de promoure prop de 1.700 habitatges protegits, unes 1.400 Barcelona i unes 300 a Madrid.

1980 – 1990

DIVERSIFICACIÓ
Donades les dificultats del lloguer durant les dècades de 1980 i 1990, la companyia va mantenir el seu patrimoni i va decidir diversificar els seus negocis amb activitats en els sectors financer i hoteler.

2000

RETORN A l’ACTIVITAT DE LA PROMOCIÓ I EL LLOGUER
Al començament de la dècada dels 2000, la companyia reprèn l’activitat promotora d’habitatges, tant per a la venda com per al lloguer.

2005

RECONEIXEMENT
Selecció de Cevasa per part de l’Ajuntament de Sabadell, com a partner per al desenvolupament de més de 1.000 habitatges socials.

2011

SOSTENIBILITAT
Obtenció del premi nacional a la promoció privada energèticament més eficient Gran premi a la sostenibilitat en el BMP.

2013

FIANÇAMENT
Salt quantitatiu a Sabadell amb la terminació i posada en explotació de 3 promocions (370 habitatges) en lloguer social que se sumen a les 224 que ja componien la cartera. La filial de Sabadell se situa com la societat patrimonial líder local en volum d’actius residencials.

2014 – 2019

EXPANSIÓ
Etapa de creixement de la companyia en la qual realitza diverses promocions a Catalunya. Entre altres, s’adquireixen promocions a Cornellà i Sta  Coloma de Gramanet , ampliant així el seu radi d’acció per a la construcció d’habitatges en lloguer assequible i donant inici a una etapa d’expansió a les principals ciutats de Barcelona i la seva regió metropolitana.

2020

CONSOLIDACIÓ
Des de fa dècades, Cevasa és la capçalera d’un hòlding empresarial amb activitats en el sector immobiliari, i manté com a objectiu la promoció i gestió de lloguers assequibles havent aconseguit posicionar-se com un líder nacional de referència en la gestió eficient.