Els nostres equips

El grup Cevasa està format per més de 60 professionals en diversos àmbits. El creixement de la companyia va paral·lel a l’enriquiment professional del personal integrant de la seva organització. Sota aquesta premissa, atreure i retenir als millors professionals és vital per a Cevasa.

La inversió en el nostre personal i en la seva formació és fonamental per a assegurar que, amb base a les seves habilitats, ofereixin el millor a la companyia.

Organigrama

Consell d’Administració

JAUME DEDEU BARGALLÓ,  President del Consell – Conseller Dominical 

 • Enginyer de Sistemes. Diplomat en Màrqueting de Serveis per ESADE i PDD pel IESE, havent estat president de la seva promoció.
 • Ha ostentat el càrrec de President del Consell d’Administració des de 2012 i el de Vocal des de 2001 havent estat reelegit en aquest càrrec en 2006, 2011,  2016 i 2020. És també el President del Comitè d’Estratègia i Inversions i membre del Comitè de Nomenaments i Retribucions.
 • Jaume exerceix actualment càrrecs d’Administració en CATAFRICA, S.L. i previ a la seva incorporació al Grup va exercir càrrecs d’Administració i de Direcció en Indra, Azertia (grup BBVA), GSI (Grup EDF) i Braun Espanyola (Grup Gilette)..

DONATO MUÑOZ MONTES,  Conseller Delegat – Conseller Executiu

 • Diplomat en Ciències Empresarials per la UAB i graduat en Administració i Direcció d’Empreses per la UCJC. És també administrador de finques col·legiat pel Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.
 • A més dels seus càrrecs en Cevasa Donato és Conseller Delegat de SBD Llogues Social i membre d’altres consells i juntes com APCE Catalunya, Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Observatori Metropolita de l’Habitatge. Asociacio de Gestors d’Habitatge Social de Catalunya i Clínica Sagrada Família.
 • Donato compta amb una àmplia trajectòria professional prèvia a la seva incorporació a Cevasa. Va començar la seva carrera en Banca i posteriorment ostento càrrecs de direcció en el sector hospitalari i assegurances de salut i d’administració en empreses de serveis i industrials.
 • Al llarg de la seva carrera i en representació de Cevasa, ha estat guardonat amb premis com el Premi Endesa a la Sostenibilitat al Barcelona Meeting Point de 2011, el Premi Construmat a la innovació tecnològica en 2013 o el Premi Asprima-Avenc en 2014. També participa habitualment en xerrades, conferències i programes formatius.

MARÍA VAQUÉ BOIX,  Vocal del Consell – Altres Externs

 • Perit Mercantil i administradora de Finques.
 • Ha estat Vocal del Consell d’Administració des de 2006 havent estat reelegida en aquest càrrec en 2011,  2016 i 2020 i ostenta el càrrec d’Administradora única, en representació de Cevasa, en diverses de les filials del Grup: Cevasa Patrimoni en Lloguer S.L., Cevasa Patrimoni en Lloguer 2 S.L., Cevasa Projectes Immobiliaris S.L., i Cevasa Hotels S.L. És també membre del Comitè d’Estratègies i Inversions.
 • Actualment María exerceix càrrecs d’Administració en Pàrquing Calvet S.L. i dins del Grup ha ostentat els càrrecs de Consellera Delegada, Directora General i Subdirectora General de Cevasa, així com el de Vocal del Consell d’Administració en representació de diverses societats. També ha exercit càrrecs d’Administració i Direcció en SBD Lloguer Social S.L., Immobiliària Vs S.L. i Immobiliària Madrid-Barcelona, entre altres societats.

MANUEL VALIENTE MARGELÍ,  Vocal del Consell – Conseller Dominical

 • Enginyer Industrial superior.
 • Havent estat vinculat amb la Societat des de 1978, ha ostentat el càrrec de Vocal del Consell d’Administració des de 1993
  havent estat reelegit en 1997, 2001, 2005, 2010 i 2015.
 • És també membre del Comitè d’Estratègia i Inversions i Comitè de Nomenaments i Retribucions.
 • Ha estat fundador, soci i administrador de diverses societats: Sonama , S.A, Vivotix , S.A. i Ciments El Molino, S.L., entre altres.

BRU PELLISSA VAQUÉ, Vocal del Consell – Conseller Dominical

 • Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona i Postgrau en Gestió d’Entitats sense Ànim de Lucre (ESAL) per la Universitat de Barcelona.
 • Bru és Vocal del Consell en representació de Taller de Turisme i MediAmbient, S.L., des de 2016 i reelegit en 2020. A més, forma part del Comitè d’Estratègia i Inversions i és President del Grup de Treball de Responsabilitat Social Corporativa.
 • A més dels seus càrrecs en Cevasa, Bru és actualment President de la Fundació SER.GI i Conseller de les Societats Taller de Turisme i MediAmbient, S.L. i Girona Confort, S.L.
 • Al llarg de la seva carrera professional, ha exercit càrrecs com el de Director en la Fundació SER.GI i el de Coordinador Pedagògic i Responsable de Gestió Econòmica de Associació Esbargi.

ANGEL SEGARRA FERRÉ,  Vocal del Consell – Conseller Independent 

 • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i en Dret. Angel és també Professor de matèries fiscals i Membre ROAC.
 • Pertany al Consell d’Administració des de 2012, havent estat reelegit en 2016 i 2020. A més, és President del Comitè d’Auditoria, Membre del Comitè de Nomenaments i Retribucions i Membre del Grup de Treball de Responsabilitat Social Corporativa.
 • Addicionalment, és Soci “of Counsel” de Roca Junyent, Censor Jurat de Comptes i membre del Consell d’Administració de FIATC, Mútua d’Assegurances, Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (BAIN) i IPAGSA Industrial, S.L.. a més de secretari del Consell d’Administració de Borges.

MONTSERRAT GUILLÉN ESTANY,  Vocal del Consell – Consellera Independent

 • Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials i Matemàtiques, Màster en Anàlisi de Dades per la Universitat d’Essex.
 • Montserrat és Vocal del Consell des de 2015 i ha estat reelegida en 2019. A més, és la Presidenta del Comitè de Nomenaments i
  Retribucions i Membre del Comitè d’Auditoria.
 • A més dels seus càrrecs en Cevasa , Montserrat és actualment Catedràtica d’Universitat de Mètodes Quantitatius per a l’Economia i l’Empresa, Dirigeix el Grup de Recerca consolidat de Riscos en Finances i Assegurances (Ubriskcenter) i és Membre d’Honor del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

CARLOS MANZANO CUESTA, Vocal del Consell – Conseller Dominical –

 • Llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Valladolid, Carlos és a més MBA per ESADE Business School de Barcelona i s’ha format en Finances Corporatives en IESE Business School de Madrid.
 • Pertany al Consell d’Administració de Cevasa des de 2018 i és també membre del Comitè d’Auditoria de la companyia.
 • Compta amb una dilatada experiència en el sector immobiliari. A més de la seva vinculació a Cevasa, Carlos és Responsable de Participacions Industrials/Immobiliàries en el Banc Santander, Conseller de Metrovacesa i Aliseda, S. a. entre altres.
 • Al llarg de la seva carrera professional, ha exercit diferents càrrecs en companyies de primer nivell, com Deutsche Bank, Bami, Gecina o Metrovacesa.

Equip Directiu i Conseller Delegat

DONATO MUÑOZ MONTES
Director General i Conseller Delegat

Diplomat en Ciències Empresarials per la UAB i graduat en Administració i Direcció d’Empreses per la UCJC. És també administrador de finques col·legiat pel Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.

A més dels seus càrrecs en Cevasa Donato és Conseller Delegat de SBD Llogues Social i membre d’altres consells i juntes com APCE Catalunya, Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Observatori Metropolita de l’Habitatge. Asociacio de Gestors d’Habitatge Social de Catalunya
i Clínica Sagrada Família.

Donato compta amb una àmplia trajectòria professional prèvia a la seva incorporació a Cevasa. Va començar la seva carrera en Banca i posteriorment ostento càrrecs de direcció en el sector hospitalari i assegurances de salut i d’administració en empreses de serveis i industrials.

Al llarg de la seva carrera i en representació de Cevasa, ha estat guardonat amb premis com el Premi Endesa a la Sostenibilitat al Barcelona Meeting Point de 2011, el Premi Construmat a la innovació tecnològica en 2013 o el Premi Asprima-Avenc en 2014. També participa habitualment en xerrades, conferències i programes formatius.

AGUSTÍ BERBEL MORÓN
Director Financer

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB, màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona i corredor financer. És també administrador de finques col·legiat pel Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.

Agustí s’incorpora a Cevasa l’any 1987 com a adjunt al director financer i assumeix aquest càrrec en 1989. Al llarg de la seva trajectòria en el grup Cevasa ha ostentat el càrrec de president en diverses de les companyies del grup. Des de l’any 2005, és també Subdirector
General, participant activament i des del màxim nivell en l’impuls i direcció dels negocis i projectes de la Companyia i el seu grup d’empreses, tant des de l’òptica financera i fiscal com a organitzativa i de disseny i implantació de sistemes d’informació.

Prèviament a la seva entrada en la companyia, Agustí va formar part del departament d’administració de diverses empreses. A més dels seus càrrecs en Cevasa, Agustí és Conseller de SBD Lloguer Social des de 2005.

ARNAU GRABULOSA ARENY
Director de Patrimoni

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, Diplomat per la Universitat Pompeu Fabra en dret Immobiliari i Urbanístic i Màster en Direcció i Construcció d’Empreses Constructores i Immobiliàries per la Universitat de Barcelona. És també administrador de finques
col·legiat pel Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida i Agent de la Propietat Immobiliària.

Arnau s’incorpora a la Companyia l’any 1998 com a Cap de Patrimoni assumint igualment la responsabilitat del departament de Manteniment.

A més del seu càrrec en Cevasa, Arnau representa des de 2008 a la companyia en la Mesa de Valoració per a situacions d’emergència Economiques i Socals de l’Ajuntament de Sabadell.
A més, des de 2014, és Conseller de SBD Lloguer Social.

Arnau va iniciar la seva carrera professional com a advocat en el Bufet Iglesias, especialitzant-se en el dret civil i mercantil Posteriorment i abans d’incorporar-se a Cevasa, funda la companyia Grabig, scp, especialitzada en l’obtenció d’informes de solvència per a despatxos d’advocats i en 1995 crea el seu propi Despatx, especialitzat en temes de dret Immobiliari i en Arrendaments Urbans.