La qualitat, entesa com la prestació de serveis amb la finalitat d’aconseguir la satisfacció de les necessitats de les parts interessades és
prioritària en les activitats que CEVASA desenvolupa en les àrees de

“Gestió del Patrimoni en Lloguer”

Per a mantenir i millorar contínuament el nostre nivell de gestió i posicionament en el context del mercat.

La POLÍTICA DE QUALITAT definida en CEVASA es recull en els següents postulats:

  • ASSEGURAR UNA ACTUACIÓ DE TOTA LA NOSTRA ORGANITZACIÓ QUE ES DISTINGEIXI PER LA PROFESSIONALITAT EN TOTES LES SEVES ACTUACIONS.
  • FORMAR ADEQUADAMENT Al NOSTRE PERSONAL DOTANT-LO DELS RECURSOS I EINES DE GESTIÓ MES IDONIS PER A GARANTIR L’EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN EL SEU TREBALL.
  • DISPOSAR DE LA INFRAESTRUCTURA IDÒNIA PER A REALITZAR DE LA FORMA MÉS EFICAÇ I EFICIENT POSSIBLE LES NOSTRES ACTIVITATS

Per al seu assoliment CEVASA ha disposat d’un sistema de gestió de la qualitat, basat en la Norma UNE-EN-ISO-9001:2015 com a mitjà per a garantir el seu desenvolupament.

Aquesta política de qualitat és revisada periòdicament amb la finalitat d’assegurar l’adequació dels processos desenvolupats en l’empresa als requeriments de totes les parts interessades i als canvis generats en el sector a través de la millora contínua del sistema de gestió de la qualitat i servint de marc de referència per a establir els objectius de qualitat dels processo, que són avaluats periòdicament.

La Direcció de CEVASA es COMPROMET amb l’esperit i contingut d’aquesta POLÍTICA i el compliment dels requeriments legals i reglamentaris, facilitant els RECURSOS necessaris per a assegurar el seu compliment i la satisfacció de les parts interessades dins del context del mercat, a cada moment.

Director General
2 de febrer de 2018
Barcelona