Codi Ètic i de Conducta del Grup Cevasa

De les persones que integren el Grup *CEVASA depèn que s’apliquin amb tot el seu potencial les nostres polítiques de responsabilitat social corporativa. Per això, formem als nostres empleats en els valors i normes ètiques que han de regir la seva conducta. El nostre Codi Ètic i de Conducta és un pas més en la direcció que seguim i volem seguir.