Política de Responsabilitat Social

Per a Cevasa, l’impacte social de les seves actuacions, de la seva activitat i la manera de desenvolupar-la és un element essencial i un senyal d’identitat. Per això incorpora com a objectiu en la seva activitat la creació de valor a llarg termini i el benefici per a tots els que participen o tenen interès en la nostra activitat: accionistes, empleats, clients, proveïdors i altres grups d’interès. Promovent polítiques de millora continuada de la qualitat, de progrés en les comunitats locals on desenvolupem les nostres activitats, de millora del medi ambient i evitant impactes negatius en l’entorn.

L’activitat de la companyia està centrada en la inversió i gestió en immobles destinats a lloguer, especialment lloguer d’habitatges, de les quals més del 66% són habitatges protegits o habitatges de preu assequible. Fent compatible aquesta activitat d’elevat impacte social (el lloguer mitjà dels nostres habitatges és d’aproximadament 320 euros mensuals -incloent la plaça de garatge-), amb la viabilitat econòmica i rendibilitats necessàries per a retribuir al capital i mantenir els màxims estàndards de qualitat per als nostres clients.

La importància i compromís de CEVASA en aquesta matèria es fa patent amb l’existència d’una Comissió específica del Consell d’Administració, la Comissió de Sostenibilitat, que segueix, avalua i fomenta l’aplicació de la Política de Responsabilitat Social Corporativa del Grup Cevasa i de la seva aplicació en totes les empreses del Grup, integrant aquests principis i criteris en la presa de decisions i procediments que apliquem.