Sostenibilitat

El nostre esforç per la sostenibilitat i la conservació del medi ambient es focalitza principalment en la raonabilitat de les actuacions, conjugant la màxima eficiència amb uns costos compatibles amb el concepte d’habitatge assequible.

Cartera d’edificis en lloguer:
Treballem permanentment per a reduir els consums energètics i d’aigua dels nostres edificis.
Per exemple, en els últims anys hem canviat la major part de les lluminàries dels edificis d’habitatges per leds. Un altre exemple és la millora de l’envolupant i tancaments dels nostres edificis situats en la Avda.Meridiana de Barcelona que ha suposat una reducció del consum de calefacció superior al 30%

Noves promocions:
Tenim sempre present el seu impacte mediambiental i el futur reciclatge dels seus materials, i les dissenyem tenint en compte els consums i emissions que l’ús de l’edifici generarà.
Cevasa ha estat pionera a aplicar aquests conceptes en edificis d’habitatges, obtenint per primera vegada per a un edifici residencial, el Gran Premi a la Promoció Immobiliària Més Sostenible, atorgat al Barcelona Meeting Point.

Centre de Treball Sostenible:
En les nostres oficines tenim implantats sistemes de recollida selectiva d’envasos perquè a través del reciclatge puguin tenir una nova vida. A més tot el paper i altres consumibles que es rebutgen, es reciclen sempre que això és possible.