La qualitat com a referent

Qualitat en els serveis

CEVASA treballa activament a oferir els màxims nivells de qualitat en els seus productes i serveis, començant per la qualitat i funcionalitat en el disseny dels seus habitatges i tenint com a objectiu l’excel·lència en la relació amb els seus clients, des del moment en què contracten els nostres serveis i fins a la finalització de la nostra relació.

Grup CEVASA està certificat des de fa més de 20 anys amb la norma sobre qualitat ISO 9001:2015. Sotmetem a permanent avaluació la qualitat dels serveis que prestem i la satisfacció dels nostres clients sobre les instal·lacions i serveis dels nostres habitatges i edificis. Els nostres controls i procediments, enquestes i serveis estan orientats al manteniment i millora permanent de la qualitat, i això repercuteix en l’estabilitat dels nostres clients.

L’elaboració d’enquestes en totes les noves contractacions, així com enquestes aleatòries entre els nostres clients ens permeten avaluar i millorar contínuament els nostres serveis i la relació amb els nostres clients.

En l’exercici 2019 s’han realitzat un total de 700 enquestes, analitzant l’índex de satisfacció i compliment de fins a un total de 40 indicadors que abasten els següents processos i indicadors:

  • Satisfacció del client
  • Processos de comercialització i màrqueting
  • Procés de contractació
  • Gestió de cobrament i recobrament
  • Conservació i manteniment dels immobles i els habitatges
  • Processos de compra de materials i serveis

Durant l’exercici 2019, la mitjana dels indicadors s’ha situat en un 85,1 sobre 100, que és una nota un 3% superior que la de l’exercici 2018. El grau de compliment dels objectius de qualitat ha estat molt alt, havent-se superat gairebé tots ells.