Informació sobre el desenvolupament de les Juntes Generals

Es facilita informació sobre el desenvolupament de les Juntes celebrades durant l’exercici en curs i els dos anteriors, relativa a la composició de les mateixes en el moment de la seva constitució i els acords adoptats, amb el sentit de les votacions en cadascuna de les propostes incloses en l’ordre del dia.

Acords i votacionsInforme resumitPresentació JJGG
Junta General de 16/06/2021

Junta General de 08/07/2020

Junta General de 19/06/2019