Dividends

Pagament de dividends en els últims tres exercicis

Tipus Concepte Data Abonament Import Brut Retenció Import Net
Extraordinari 2020 02/07/2021 0,20 0,038 0,162
Extraordinari 2019 22/07/2020 0,20 0,038 0,162
Extraordinari 2018 03/07/2019 0,20 0,038 0,162
Extraordinari 2017 03/07/2018 0,18 0,0342 0,1458
Extraordinari 2016 03/07/2017 0,15 0,03 0,12

Tots els dividends satisfets han estat en metàl·lic. No existeixen programes de retribució flexible a l’accionista amb lliurament d’accions.
En els exercicis anteriors al 2016,el valor nominal unitari de les accions era de 6€ enfront dels 0,30€ actuals.