Dividends

Pagament de dividends en els últims tres exercicis

Tipus Concepte Data Abonament Import Brut Retenció Import Net
Extraordinari 2022 03/07/2023 0,25 0,0475 0,2025
Extraordinari 2021 01/07/2022 0,20 0,038 0,162
Extraordinari 2020 02/07/2021 0,20 0,038 0,162