Reglaments del Consell d’Administració i de les comissions

Reglament del Consell

Reglament de la Comissió d’Auditoria

Reglament de la Comissió d’Estratègia i Inversions

Reglament de la Comissió de Nomenaments i Retribucions

Reglament de la Comissió de Sostenibilitat