Ràting

Com que la Societat no contempla en el curt i mitjà termini finançaments extraordinaris que hagin d’escometre’s recorrent al mercat de capitals, es considera innecessària, de moment, l’obtenció d’una qualificació creditícia.

El Consell d’Administració desconeix quin seria en aquests moments el ràting que les agències de qualificació posarien a CEVASA com a emissora. No obstant això, no té dubtes que seria bo, en funció de la seva situació financera i les seves perspectives.