Manual de Procediments Interns relatius a Qüestions d’Abús de Mercat i els Mercats de Valors

Posem a la seva disposició el Manual de Procediments Interns relatius a Qüestions d’Abús de Mercat i els Mercats de Valors, aprovat en la reunió del Consell d’Administració de data 27/02/2019, i que obliga a persones amb Responsabilitats de Direcció, i a persones les labors de les quals estiguin relacionades amb activitats en el camp dels mercats de valors.

Manual Procediments Interns Mercat de Valors