Pactes parasocials

La societat desconeix si existeixen pactes parasocials entre els seus accionistes, puix que, si existeixen, mai li han estat comunicats. Si existissin, mai s’han manifestat en reunions dels seus òrgans socials (Junta General i Consell d’Administració).