L’Acció i el seu Capital Social

Composició: El capital social de la companyia és de 6.976.140 €, compost per 23.253.800 accions ordinàries de 0,30€ de nominal, amb igual dret a vot.

Representació: Anotacions en compte.

Codi ISIN: ES0132955008

Negociació bustátil: Sistema d’Interconnexió Borsària, modalitat “fixing”

Evolució del capital de Cevasa en els últims anys